ŠTO JE

TEHNOLOŠKI INKUBATOR NOVA GRADIŠKA?

Svrha projekta TEHNOLOŠKI INKUBATOR NOVA GRADIŠKA je razvoj visoko kvalitetne poduzetničko poslovne infrastrukture kao osnove za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija temeljenih na inovacijama, znanju i naprednim tehnologijama, koje omogućava stvaranje visoko kvalitetnih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na učinkovito upravljanje okolišem i resursima.

Operativni program: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Ukupna vrijednost projekta: 29.211.218,00 HRK (bez PDV-a)

Bespovratna sredstva: 19.945.084,25  HRK

Nositelj projekta: Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.

OPĆI CILJ TIN-a

Doprinos pametnom i održivom regionalnom razvoju i poboljšanju razine konkurentnosti Brodsko posavske županije i šire regije razvojem visokotehnoloških tvrtki i privlačenjem visokotehnoloških ulaganja. Razvojem poduzetničko poslovne infrastrukture stvaraju se uvjeti za intenzivni razvoj postojećih i osnivanje novih tvrtki utemeljenih na znanju i novim tehnologijama, te privlačenjem investicija u sektore visoke tehnologije.

CILJANE SKUPINE TIN-a

  • Tehnološki orijentirana poduzeća

  • Startup – novoosnovana poduzeća

  • Poduzetničko potporne institucije

  • Kreativno-digitalno orijentirana poduzeća

  • Ostali poslovni korisnici uredskog prostora

SPECIFIČNI CILJ TIN-a

Stvaranje međunarodno prepoznate vrhunske poslovne i ulagačke destinacije i Inkubatora koji pruža ciljane, visokospecijalizirane usluge poduzećima, istraživačkim i obrazovnim institucijama u području razvoja i primjene novih tehnologija, znanja i inovacija u ciljanim industrijskim sektorima. Navedeno će omogućiti jačanje kapaciteta poduzeća za razvoj inovativnih proizvoda i usluga, potaknuti će unapređenje konkurentnosti poslovnog sektora, te stvaranje i privlačenje inovativnih i tehnološki orijentiranih poduzeća u tehnološki intenzivne sektore, s posebnim naglaskom na učinkovito upravljanje okolišem i resursima.

GLAVNE AKTIVNOSTI TIN-a

Razvoj visoko kvalitetne poduzetničko poslovne infrastrukture kao osnove za razvoj poduzetništva i privlačenje investicija temeljenih na inovacijama, znanju i naprednim tehnologijama koje omogućava stvaranje visoko kvalitetnih radnih mjesta, s posebnim naglaskom na učinkovito upravljanje okolišem i resursima,

Na razne načine projekt će biti predstavljen zajednici i potencijalnim klijentima.

Provedba projekta zahtijeva profesionalno upravljanje projektom s razvijenom metodologijom i osiguranim mehanizmima za osiguranje kvalitete.

REZULTATI AKTIVNOSTI TIN-a

izgrađena i opremljena prostorna i tehnička infrastruktura te uspostavljena efikasna organizacijska struktura TI-ja,

za razvoj i unapređenje konkurentnosti novih i postojećih tehnološko orijentiranih poduzeća u području naprednog inženjerstva i upravljanja,

s ciljem promicanja projekta Tehnološkog inkubatora, informiranja javnosti o društvenoj korisnosti realizacije projekta, te uloge EU u financiranju projekta,

Trajanje projekta: 36 mjeseci

Početak projekta: rujan 2017.

Planiran završetak projekta: kolovoz 2020.

Preuzmite brošuru Tehnološkog inkubatora Nova Gradiška

IPNG-LOGO1
Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.

II. Industrijski odvojak 2

 35400 Nova Gradiška

+385 35 359 911, www.ipng.hr

Centar za tehnološki razvoj
Centar za razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o.

Trg pobjede 26a,

35000 Slavonski Brod

+385 35 637 200, www.ctr.hr

Nova Gradiška
Grad Nova Gradiška

Trg kralja Tomislava 1

35400 Nova Gradiška

+385 35 366 080, www.novagradiska.hr

Amblem EU
ESI logotip_boja_manji

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.