PARTNERI

Grad Nova Gradiška

Grad Nova Gradiška je jedinica lokalne samouprave u sastavu Brodsko-posavske županije. Odlukom o unutarnjem ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Nove Gradiške za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Nova Gradiška i poslova državne uprave prenijetih na Grad Nova Gradiška, u Gradu Nova Gradiška ustrojena su upravni odjeli i službe (upravna tijela), i to: ured za gradsku samoupravu, upravni odjel za financije, upravni odjel za urbanizam i komunalne poslove, upravni odjel za gospodarstvo.

Centar za razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o.

Centar za tehnološki razvoj – Razvojna agencija Brodsko-posavske županije d.o.o. (CTR) pravni je sljednik društva Centar za tehnološki razvoj d.o.o. koje je osnovano 1992. godine. Od 2010. godine CTR mijenja naziv i prelazi u 100 %-tno vlasništvo Brodsko-posavske županije. CTR čini neizostavni dio poduzetničke potporne infrastrukture u BPŽ koji zadovoljava ne samo potrebe poduzetnika, nego pruža i specijalizirane oblike pomoći lokalnoj i područnoj samoupravi u strateškom planiranju, razvoju, pripremi i provođenju različitih projekata financiranih iz ESI fondova.

Industrijski park Nova Gradiška d.o.o. za razvoj i ulaganje
IPNG-LOGO1
Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.

II. Industrijski odvojak 2

 35400 Nova Gradiška

+385 35 359 911, www.ipng.hr

Centar za tehnološki razvoj
Centar za razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o.

Trg pobjede 26a,

35000 Slavonski Brod

+385 35 637 200, www.ctr.hr

Nova Gradiška
Grad Nova Gradiška

Trg kralja Tomislava 1

35400 Nova Gradiška

+385 35 366 080, www.novagradiska.hr

Amblem EU
ESI logotip_boja_manji

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost poduzeća Industrijski park Nova Gradiška d.o.o.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.